บล็อกนี้ได้จัดทำขึ้น เพื่อรวบรวมคำอธิบายกฎหมาย บทความทางกฎหมาย ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไว้ใช้สำหรับการศึกษาวิชาทางกฎหมาย เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในผู้ศึกษาวิชากฎหมาย และบุคคลทั่วไป

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

นิสิตนิติศาสตร์ มมส. รวมพลังขอแยกตัวเป็นคณะ

นิสิตนิติศาสตร์ มมส. รวมพลังขอแยกตัวเป็นคณะ
     
          เมื่อวันนที่ ( 5 มิ.ย.)  ที่บริเวณห้องโถงชั้น 2 อาคารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( มมส.)  มีนิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์ กว่า 300 คน นำโดย นายวุฒิพงษ์ หอมหวน นิสิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขาวิชานิติศาสตร์ พากันรวมตัวแสดงพลังขอแยกสาขาวิชานิติศาสตร์ จัดตั้งเป็นคณะนิติศาสตร์  โดย  นายวุฒิพงษ์ ได้อ่านแถลงการณ์ ว่า คณะกรรมการนิสิตสาขานิติศาสตร์ทุกชั้นปี รวมทั้งนิสิตเก่าได้มีการหารือกันและมีความเห็นพร้องต้องการให้สาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันสังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครองแยกตัวออกเพื่อจัดตั้งเป็นคณะนิติศาสตร์เพราะจะเกิดผลดีในทุกๆด้านทั้งต่อตัวนิสิตและมหาวิทยาลัย เพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีของชาวนิติศาสตร์ ดังนั้นตัวแทนนิสิตทุกชั้นปีจึงมาร่วมชุมนุมกันในวันนี้เพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องให้มีการแยกตัวสาขาวิชานิติศาสตร์ให้เดินหน้าจนประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหวัง ปัจจุบันนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครองทุกชั้นปี สาขาวิชานิติศาสตร์ มีมากกว่า 1 พันคน
          รศ.สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส. ได้เดินทางมาพบนิสิตในบริเวณที่ชุมนุมพร้อมกับรับหนังสือข้อเรียกร้องจากนั้นได้กล่าวว่าไม่ได้ปิดกั้นการแยกตัวของคณะนิติศาสตร์พร้อมสนับสนุน แต่การจะแยกตัวออกไปได้มีหลายขั้นตอนจึงขอให้อาจารย์ทำโครงการเสนอมาที่ตนแล้วจะนำเสนอเรื่องต่อที่ประชุมผู้บริหารพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป ส่วนระยะเวลาช้าหรือเร็วไม่สามารถบอกได้ และขออย่ามากดดันตนไม่ชอบ
http://www.dailynews.co.th/education/118153

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น